Tarotové karty » Zlatý Tarot                           Zlatý Tarot - Barbara Moore

 nádherné nadčasové obrazy kouzelného světa symbolů a archetypálních motivů, inspirované populárním Rider - White Tarotem.

 

   Karty Velké Arkány skrývají duchovní zákony a poselství jejich pochopení

 mění přístup k životu.

 

9 -Poustevník - být moudrý znamená zkušenosti nejen sbírat, ale také je umět použít ve svém životě


  

 

 

 

 

 

 

    I z malého počtu karet se dají vyčíst potřebné informace......

    Diamant je vhodný výklad pro osvětlení jakékoli situace.Odkryje dané  

    téma i minulost, kde vše vzniklo a ukáže nám, kdo všechno má na danou 

    situaci vliv.Nakonec podá informaci, jaké kroky podniknout pro zdárné  

    ukončení problému.

    Výhodou je, že nemusíme používat mnoho karet jako např. u Keltského 

    kříže a nevzniká chaos v informacích.

    Tento druh výkladu je vhodný i pro začátečníky, kteří často volí složité a 

    nepřehledné výklady.

 

         


© 2007 Gipix.net